about-logo

Tworzymy bezpieczne i skalowalne aplikacje webowe (internetowe).

Planowanie i projektowanie aplikacji webowych Kraków

Otaczamy projekt kompleksową opieką w zakresie planowania funkcjonalności i architektury aplikacji webowej.

 

Tworzymy design lub interaktywną makietę aplikacji mobilnej, zachowując istotne reguły UX i UI.

zespół Sopchy Kraków planujący aplikację webową

Wrożenia aplikacji webowych Kraków

Programujemy logikę aplikacji oraz wdrażamy szatę graficzną. Dodajemy kolejne funkcjonalności aplikacji mobilnej i integracje z zewnętrznym oprogramowaniem.

 

Przed opublikowaniem wersji produkcyjnej aplikacja webowa przechodzi szereg testów manualnych w środowisku testowym.

zespół Sopchy w trakcie pracy
Rozwój i wsparcie aplikacji webowych Kraków

Dodajemy nowe funkcjonalności, aktualizujemy deisgn lub wdrażamy integrację z zewnętrznym oprogramowaniem, takim jak sklep internetowy lub aplikacja mobilna.

 

Dla aplikacji mobilnych, które wymagają szczególnego nadzoru, możemy zaproponować stałe lub tymczasowe wsparcie 24/7.

zespół Sopchy

Potencjał aplikacji webowych w biznesie

DOSTĘPNOŚĆ APLIKACJI WEBOWYCH

Aplikacje webowe dostępne są na każdym urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie). Jedynym wymogiem jest posiadanie przeglądarki. Użytkownik może komfortowo korzystać z niej bez konieczności pobierania i instalacji dodatkowych programów.

OPTYMALIZACJA INDYWIDUALNYCH PROCESÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Systemy webowe pozwalają znacząco zoptymalizować czas pracy poświęcany na cykliczne, powtarzalne czynności. Umożliwiają również przeniesienie obsługi wielu platform do jednej aplikacji.

sopchy pattern
programiści Sopchy

5 kluczowych kwestii związanych z projektowaniem aplikacji webowych #Kraków

Aplikacje mobilne oraz aplikacje webowe (internetowe) to najczęściej złożone projekty, które mają szereg zaawansowanych funkcjonalności. Planując wdrożenie aplikacji webowej warto zwrócić uwagę na następujące aspekty.

1. Tworzenie specyfikacji aplikacji webowej

Specyfikacja aplikacji webowej to dokument, który zawiera spis docelowych funkcjonalności aplikacji, jej przeznaczenie oraz opis grupy docelowej. Spisanie wszystkich funkcjonalności na etapie planowania pozwala na odpowiednią organizację pracy i doprecyzowanie tego, jak ma działać aplikacja. Dzięki temu możemy uniknąć kilku błędów jeszcze przed wdrożeniem aplikacji. Specyfikacja aplikacji webowej pomaga również w oszacowaniu budżetu i czasu realizacji aplikacji

2. Technologie używane w budowie aplikacji mobilnych i webowych

Podstawą do wyboru technologii, która zostanie użyta w budowie aplikacji webowej są czynniki takie jak rodzaj i cel aplikacji, wymagane funkcjonalności oraz budżet, który właściciel aplikacji chce przeznaczyć na jej wdrożenie i rozwój. Dodatkowo wybrana technologia powinna sprawić, że nasza aplikacja webowa będzie wydajna, elastyczna oraz funkcjonalna. Dlatego najczęściej wybieramy sprawdzone rozwiązania, które od dłuższego czasu cieszą się uznaniem i popularnością. Są to m.in. Vue.js, React.js, Laravel, Django, TensorFlow, Keras, PyTorch.

3. Projekt interfejsu aplikacji webowej

Niezwykle ważnym aspektem aplikacji webowej jest jej szata graficzna. Istotne jest, aby interfejs był atrakcyjny oraz łatwy w obsłudze dla użytkowników. Aby zapewnić odpowiedni komfort korzystania z aplikacji webowej warto zapoznać się z najnowszymi trendami UX i dostosować do nich projekt. Ważna jest również responsywność, czyli poprawne wyświetlanie aplikacji na różnych ekranach komputerów, laptopów czy smartfonów.

4. Wydajność aplikacji webowych oraz mobilnych

Szybkość ładowania aplikacji zależy od kilku czynników, takich jak wydajność aplikacji czy serwera. Jeśli procesy zachodzące w aplikacji nie zostaną odpowiednio zoptymalizowane, aplikacja może wykorzystywać ogromne zasoby serwera. Aby uniknąć problemów z wydajnością aplikacji webowej, jednocześnie unikając wysokich opłat za utrzymanie aplikacji na serwerze, należy zaprojektować prawidłową strukturę aplikacji oraz przeanalizować koszty obsługi danych.

5. Metodyka pracy nad aplikacjami stosowana przez Software House Sopchy

Nasz Software House preferuję metodykę Scrum/Agile, która umożliwia wydajną pracę nad aplikacją mobilną i webową. Pracę rozpoczynamy od wyznaczenia wszystkich funkcjonalności, jakie ma posiadać aplikacja oraz określeniu priorytetów dla projektu (na tym etapie tworzona jest specyfikacja projektu). Następnie realizacja projektu podzielona jest na etapy, trwające od 1 do 3 tygodni, w trakcie których wdrażamy kolejne funkcje w aplikacji i planujemy kolejne kroki jej rozwoju.