Facebook Pixel
about-logo

Tworzymy i wspieramy sklepy internetowe oraz dedykowane rozwiązania dla e-commerce.

Analizy przedwdrożeniowe oraz specyfikacje sklepów internetowych

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie planowania funkcjonalności sklepów internetowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

 

W ramach analizy przedwdrożeniowej poznajemy Twoich specyfikę branży, firmy oraz klientów. Następnie na etapie tworzenia specyfikacji proponujemy dopasowane do potrzeb rozwiązania techniczne.

proces tworzenia sklepu internetowego

Wdrożenia sklepów internetowych

Tworzymy sklepy internetowe oparte o systemy Open Source oraz dedykowane rozwiązania. Wdrażamy zaawansowane funkcje dla sprzedaży B2C / B2B oraz integracje z zewnętrznymi API.

 

Zanim opublikujemy wersję produkcyjną sklepu internetowego, przeprowadzamy szereg testów manualnych. Dajemy również możliwość samodzielnego testowania projektu w środowisku testowym.

zespół tworzący sklepy internetowe
Wsparcie techniczne i rozwój sklepów internetowych

Rozbudowujemy sklep o nowe funkcje, aktualizujemy szatę graficzną, wdrażamy skrypty komunikujące się z zewnętrznym oprogramowaniem - systemem CRM lub portalem aukcyjnym.

 

Dla sklepów internetowych wymagających wyjątkowej opieki oferujemy stałe lub okresowe wsparcie 24/7.


planowanie rozbudowy sklepu internetowego

Potencjał rynku e-commerce

ROSNĄCA POPULARNOŚĆ ZAKUPÓW INTERNETOWYCH

Lata 2020-2021 na skutek pandemii pokazały znaczące przyspieszenie tempa wzrostu rynku e-commerce. Niemal każdy użytkownik internetu dokonuje zakupów online. W ostatnich latach wartość rynku sprzedaży internetowej zwiększa się średnio o ponad 20% rocznie. Prognozy rynku e-commerce wskazują wzrost jego wartości o 94 mld zł do roku 2027.

BRAK OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z LOKALIZACJĄ

Sprzedaż internetowa pozwala na dokonywanie transakcji z dowolnego miejca do klientów krajowych oraz zagranicznych. Zwiększa to znacznie grupę docelową, która potencjalnie może zakupić nasze produkty oraz obniża koszty cykliczne utrzymania placówek stacjonarnych.

sopchy pattern
programiści Sopchy
Proces tworzenia sklepów internetowych

Analiza przedwdrożeniowa i specyfikacja

Poznanie Twoich potrzeb i oczekiwań to bardzo ważny krok w kierunku stworzenia sklepu internetowego. Wiedząc, na czym Ci zależy, możemy podpowiedzieć odpowiednie rozwiązania. Nie tylko funkcje sklepu internetowego są ważne. Równie istotne jest jego przeznaczenie, specyfika branży oraz określenie grupy docelowej.


Możemy pomóc Ci w przygotowaniu specyfikacji sklepu internetowego. Razem określimy, co jest priorytetem dla projektu, a co dodatkowym elementem. Zebrane informacje pomogą nam również oszacować koszt projektu i wymagany czas pracy.

Plan wdrożenia sklepu internetowego

Kiedy ustalimy listę funkcji w sklepie internetowym, wspólnie stworzymy plan ich wdrożenia. Zwykle cały proces dzielimy na mniejsze części zwane sprintami. Razem z klientem określamy kolejność wdrożenia poszczególnych funkcji, biorąc pod uwagę ustalone priorytety.

Design sklepu internetowego

Podczas tego etapu tworzymy wstępny projekt graficzny sklepu internetowego. Dzięki temu możemy zwizualizować działanie poszczególnych funkcji. To z kolei pozwala zmniejszyć ilość poprawek na etapie wdrożenia, co wpływa na szybszy czas realizacji. Na tym etapie dopracowujemy szatę graficzną sklepu. W przypadku braku szaty graficznej tworzymy ją od podstaw. Gdy projekt posiada makietę, sprawdzamy czy spełnia standardy UX i UI.

Development

Jest to głównie czas pracy naszego zespołu programistów, którzy starają się jak najlepiej przełożyć design na funkcjonalne i intuicyjne rozwiązanie technologiczne. Deweloperzy, którzy tworzą sklep internetowy, zajmują się projektem od momentu jego planowania aż do migracji. Dzięki temu doskonale znają jego specyfikę.

Testy sklepu internetowego

Wykonujemy szereg testów manualnych, co pozwala na wyeliminowanie błędów w sklepie internetowym. Sprawdzamy również, czy sklep spełnia standardy bezpieczeństwa.

Wdrożenie produkcyjne

Gdy sklep jest gotowy do użytkowania przez klientów, migrujemy go na wersję produkcyjną. Możemy pomóc Ci z konfiguracją sklepu internetowego na docelowym serwerze.

Wsparcie techniczne

Zapewniamy wsparcie techniczne w obsłudze sklepu internetowego i ciągłości jego działania. Wspieramy klientów w rozbudowie sklepu internetowego o nowe funkcjonalności oraz w procesie aktualizacji systemów sklepowych. Wspieramy dedykowane sklepy internetowe oraz serwisy oparte o systemy takie jak Adobe Commerce (Magento), PrestaShop, WooCommerce, Shopware.