about-logo

Wdrażamy nowoczesne i skalowalne aplikacje webowe (internetowe).

Planowanie i projektowanie aplikacji webowych Kielce

Zapewniamy całkowite wsparcie w planowaniu funkcji i architektury aplikacji webowych.

 

Tworzymy design lub interaktywną makietę aplikacji webowej, zachowując kluczowe zasady UX i UI.

zespół Sopchy planujący funkcje aplikacj webowej

Wrożenia aplikacji webowych Kielce

Wdrażamy logikę aplikacji webowej oraz jej design. Następnie programujemy od postaw funkcje aplikacji oraz integracje z zewnętrznym oprogramowaniem.

 

Przed opublikowaniem produkcyjnej wersji aplikacji webowej, przeprowadzamy testy manualne i udostępniamy projekt w środowisku testowym.

programiści Sopchy Kielce pracujący nad aplikacją webową
Rozwój i wsparcie aplikacji webowych Kielce

Rozbudowujemy aplikację o nowe funkcjonalności, aktualizujemy szatę graficzną lub wdrażamy integrację z zewnętrznym oprogramowaniem, np. systemem ERP czy sklepem internetowym.

 

Aplikacjom webowym, które potrzebują specjalnego nadzoru, możemy zaoferować stałe lub okresowe wsparcie 24/7.

zespół Sopchy

Potencjał aplikacji webowych w biznesie Kielce

DOSTĘPNOŚĆ APLIKACJI WEBOWYCH

Aplikacje webowe dostępne są na każdym urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie). Jedynym wymogiem jest posiadanie przeglądarki. Użytkownik może komfortowo korzystać z niej bez konieczności pobierania i instalacji dodatkowych programów.

OPTYMALIZACJA INDYWIDUALNYCH PROCESÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Systemy webowe pozwalają znacząco zoptymalizować czas pracy poświęcany na cykliczne, powtarzalne czynności. Umożliwiają również przeniesienie obsługi wielu platform do jednej aplikacji.

sopchy pattern
programiści Sopchy

5 kluczowych kwestii związane z projektowaniem aplikacji webowych #Kielce

Aplikacje webowe (internetowe) tak samo jak aplikacje mobilne są bardzo rozbudowanym pojęciem. Poniżej przygotowaliśmy listę pięciu rzeczy, które są ważne dla planowania, wyceniania oraz wdrażania projektu.

1. Tworzenie specyfikacji aplikacji webowej

Specyfikacja pozwala na dokładne określenie celu aplikacji oraz spisania wszystkich funkcjonalności, jakie powinna zawierać. Specyfikacja pozwala zdefiniować docelowe działanie aplikacji i wyznaczyć jasny plan działania nad jej tworzeniem. Odpowiednio przygotowania specyfikacja znacznie poprawia organizację pracy oraz pozwala na wyeliminowanie błędów na etapie planowania. Co więcej pozwala na dokładne oszacowanie budżetu oraz czasu realizacji aplikacji webowej.

2. Technologie wykorzystane do budowy aplikacji webowej

W oparciu o rodzaj aplikacji, jej przeznaczenie i budżet sugerujemy wybór technologii, które naszym zdaniem najlepiej sprawdzą się w projekcie. Najważniejszymi czynnikami są między innymi: wydajność, funkcjonalność, elastyczność, skalowalność oraz możliwość rozwoju. Aby uniknąć problemów z aktualizacją i rozbudową w następnych latach w większości przypadków sugerujemy wykorzystanie popularnych lub nowych, ale szybko zyskujących popularność rozwiązań takich jak Vue.js, React.js, Laravel, Django, TensorFlow, Keras, PyTorch...

3. Projekt interfejsu aplikacji webowej

Oprócz funkcjonalności aplikacji webowej niezwykle ważna jest jej szata graficzna. Interfejs powinien być intuicyjny i łatwy w obsłudze dla użytkownika. Oprócz atrakcyjnego i czytelnego wyglądu aplikacji webowej, należy zadbać o jej responsywność - poprawne wyświetlanie na urządzeniach o różnych rozmiarach ekranu (laptop, tablet, smartfon).

4. Wydajność aplikacji webowych

Czas ładowania aplikacji webowej determinuje głównie wydajność aplikacji oraz moc obliczeniowa serwera. Gdy procesy wykonywane przez aplikację nie zostaną odpowiednio zoptymalizowane, aplikacja może stanowić duże obciążenie dla serwera. Najlepszą opcją, aby uniknąć problemów z wydajnością aplikacji webowej, jest zaprojektowanie odpowiedniej struktury aplikacji oraz analiza kosztów obsługi danych.

5. Metodyka pracy nad aplikacjami stosowana przez Software House Sopchy

Projektując aplikacje webowe najczęściej stosujemy metodykę Scrum/Agile, która pozwala na sprawną i elastyczną pracę nad projektem. Zaczynamy od omówienia wszystkich planowanych funkcjonalności aplikacji webowej, co pozwala na stworznie specyfikacji oraz wyznaczenia priorytetów dla projektu. Następnie dzielimy prace nad projektem na kilka etapów, w trakcie których dodajemy kolejne funkcje do aplikacji. Po każdym etapie omawiamy z zespołem technicznym oraz właścicielem aplikacji dokonane zmiany i wyznaczamy dalsze cele rozwoju aplikacji.