Facebook Pixel
about-logo

Tworzymy nowoczesne i skalowalne aplikacje webowe (internetowe).

Planowanie i projektowanie aplikacji webowych

Oferujemy kompleksową obsługę i wsparcie w zakresie planowania funkcji i architektury aplikacji webowej.

 

Pomożemy Ci przygotować projekt graficzny aplikacji lub interaktywne makiety, oparte o najważniejsze standardy UX i UI.

zespół Sopchy Warszawa planujący aplikację webową

Wrożenia aplikacji webowych

Wdrażamy logikę aplikacji webowej oraz jej design. Następnie programujemy od postaw funkcje aplikacji oraz integracje z zewnętrznym oprogramowaniem.

 

Przed opublikowaniem produkcyjnej wersji aplikacji webowej, przeprowadzamy testy manualne i udostępniamy projekt w środowisku testowym.

programiści Sopchy Warszawa w trakcie pracy nad aplikacją webową
Rozwój i wsparcie aplikacji webowych

Dodajemy nowe funkcje, odświeżamy szatę graficzną, tworzymy skrypty do komunikacji z zewnętrznym oprogramowaniem - na przykład z aplikacją mobilną lub systemem ERP.

 

Dla aplikacji webowych wymagających wyjątkowej opieki możemy zaoferować wsparcie 24/7.

zespół Sopchy

Potencjał aplikacji webowych w biznesie

DOSTĘPNOŚĆ APLIKACJI WEBOWYCH

Aplikacje webowe dostępne są na każdym urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie). Jedynym wymogiem jest posiadanie przeglądarki. Użytkownik może komfortowo korzystać z niej bez konieczności pobierania i instalacji dodatkowych programów.

OPTYMALIZACJA INDYWIDUALNYCH PROCESÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Systemy webowe pozwalają znacząco zoptymalizować czas pracy poświęcany na cykliczne, powtarzalne czynności. Umożliwiają również przeniesienie obsługi wielu platform do jednej aplikacji.

sopchy pattern
programiści Sopchy Warszawa

3 istotne zagadnienia o aplikacjach mobilnych i webowych #Warszawa

Aplikacje mobilne oraz aplikacje webowe to zazwyczaj dość złożone projekty, które wymagają przemyślenia wielu kwestii. Poniżej opisujemy 3 najważniejsze tematy, kluczowe podczas tworzenia aplikacji.

1. Technologie stosowane do budowy aplikacji

Największy wpływ na wybór technologii dla aplikacji jest jej rodzaj, przeznaczenie oraz budżet na stworzenie i rozbudowę aplikacji. Odpowiednio dobór technologii dla aplikacji mobilnej czy webowej sprawi, że nasza aplikacja będzie wydajna, estetyczna i funkcjonalna. Bardzo ważna jest również możliwość rozbudowy aplikacji w przyszłości. Ten temat należy omówić z twórcą aplikacji już na etapie planowania. Do tworzenia aplikacji mobilnych i webowych najczęściej używamy sprawdzonych rozwiązań, które są wspierane przez swoich twórców. Są to Vue.js, React.js, Laravel, Django, TensorFlow, Keras czy PyTorch.

2. Wydajność aplikacji webowych oraz mobilnych

To, w jakim czasie ładuje się aplikacja, zależy od wielu czynników. Te najważniejsze z nich to moc obliczeniowa serwera oraz odpowiednia architektura aplikacji i optymalizacja kodu. Brak odpowiedniej obsługi danych może spowodować duże obciążenie dla serwera, co z kolei wiąże się z wysokim kosztem utrzymania aplikacji.

3. Metodyka pracy nad aplikacjami preferowana w Software House Sopchy

Nasz software house pracuje zazwyczaj w oparciu o metodykę Scrum / Agile. Prace nad aplikacją mobilną czy aplikacją webową zaczynamy od zebrania informacji o projekcie i wyznaczenia priorytetów dla aplikacji. Kolejny krok to podział prac na etapy “sprinty”, w trakcie których dodajemy kolejne funkcjonalności dla aplikacji mobilnej i webowej. Jeden sprint może trwać od 1 do 4 tygodni, w zależności od poziomu zaawansowania wdrażanej funkcji. Po zakończeniu każdego z etapów omawiamy razem z właścicielem aplikacji wprowadzone aktualizacje i funkcje oraz planujemy kolejne kroki rozwoju aplikacji. Software house Sopchy preferuje tę metodykę, ponieważ pozwala na sprawną i elastyczną pracę nad projektem.