Facebook Pixel
about-logo

Tworzymy nowoczesne i skalowalne aplikacje webowe (internetowe).

Planowanie i projektowanie aplikacji webowych Warszawa

Oferujemy kompleksową obsługę i wsparcie w zakresie planowania funkcji i architektury aplikacji webowej.

 

Pomożemy Ci przygotować projekt graficzny aplikacji lub interaktywne makiety, oparte o najważniejsze standardy UX i UI.

zespół Sopchy Warszawa planujący aplikację webową

Wrożenia aplikacji webowych Warszawa

Wdrażamy logikę aplikacji webowej oraz jej design. Następnie programujemy od postaw funkcje aplikacji oraz integracje z zewnętrznym oprogramowaniem.

 

Przed opublikowaniem produkcyjnej wersji aplikacji webowej, przeprowadzamy testy manualne i udostępniamy projekt w środowisku testowym.

programiści Sopchy Warszawa w trakcie pracy nad aplikacją webową
Rozwój i wsparcie aplikacji webowych Warszawa

Dodajemy nowe funkcje, odświeżamy szatę graficzną, tworzymy skrypty do komunikacji z zewnętrznym oprogramowaniem - na przykład z aplikacją mobilną lub systemem ERP.

 

Dla aplikacji webowych wymagających wyjątkowej opieki możemy zaoferować wsparcie 24/7.

zespół Sopchy

Potencjał aplikacji webowych w biznesie

DOSTĘPNOŚĆ APLIKACJI WEBOWYCH

Aplikacje webowe dostępne są na każdym urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie). Jedynym wymogiem jest posiadanie przeglądarki. Użytkownik może komfortowo korzystać z niej bez konieczności pobierania i instalacji dodatkowych programów.

OPTYMALIZACJA INDYWIDUALNYCH PROCESÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Systemy webowe pozwalają znacząco zoptymalizować czas pracy poświęcany na cykliczne, powtarzalne czynności. Umożliwiają również przeniesienie obsługi wielu platform do jednej aplikacji.

sopchy pattern
programiści Sopchy Warszawa

5 kluczowych zagadnień o aplikacjach webowych #Software House Warszawa

Aplikacje mobilne oraz aplikacje webowe to zazwyczaj dość złożone projekty, które wymagają przemyślenia wielu kwestii. Poniżej opisujemy 3 najważniejsze tematy, kluczowe podczas tworzenia aplikacji.

1. Tworzenie specyfikacji aplikacji webowej

Specyfikacja zawiera opis przeznaczenia aplikacji, charakterystykę grupy docelowej oraz co najważniejsze spis wszystkich funkcjonalności jakie aplikacja webowa będzie posiadać. Stworzenie specyfikacji pozwala na odpowiednią organizację działań, stworzenie planu realizacji oraz oszacowanie budżetu potrzebnego na stworzenie aplikacji.

2. Technologie stosowane do budowy aplikacji

Największy wpływ na wybór technologii dla aplikacji jest jej rodzaj, przeznaczenie oraz budżet na stworzenie i rozbudowę aplikacji. Odpowiednio dobór technologii dla aplikacji webowej sprawi, że nasza aplikacja będzie wydajna, estetyczna i funkcjonalna. Bardzo ważna jest również możliwość rozbudowy aplikacji w przyszłości. Ten temat należy omówić z twórcą aplikacji już na etapie planowania. Do tworzenia aplikacji mobilnych i webowych najczęściej używamy sprawdzonych rozwiązań, które są wspierane przez swoich twórców. Są to Vue.js, React.js, Laravel, Django, TensorFlow, Keras czy PyTorch.

3. Wydajność aplikacji webowych

To, w jakim czasie ładuje się aplikacja webowa, zależy od wielu czynników. Te najważniejsze z nich to moc obliczeniowa serwera oraz odpowiednia architektura aplikacji i optymalizacja kodu. Brak odpowiedniej obsługi danych może spowodować duże obciążenie dla serwera, co z kolei wiąże się z wysokim kosztem utrzymania aplikacji.

4. Projekt interfejsu aplikacji webowej

Szata graficzna aplikacji webowej powinna być atrakcyjna dla użytkownika oraz łatwa w obsłudze. Tworzony projekt powinien być dopasowany do trendów UI i UX. Istotne jest również to czy aplikacja webowa jest responsywna (wyświetla się poprawnie na ekranach o różnych rozmiarach).

5. Metodyka pracy nad aplikacjami preferowana w Software House Sopchy

Nasz software house pracuje zazwyczaj w oparciu o metodykę Scrum / Agile. Prace nad aplikacją webową zaczynamy od zebrania informacji o projekcie i wyznaczenia priorytetów dla aplikacji. Kolejny krok to podział prac na etapy “sprinty”, w trakcie których dodajemy kolejne funkcjonalności dla aplikacji webowej. Jeden sprint może trwać od 1 do 4 tygodni, w zależności od poziomu zaawansowania wdrażanej funkcji. Po zakończeniu każdego z etapów omawiamy razem z właścicielem aplikacji wprowadzone aktualizacje i funkcje oraz planujemy kolejne kroki rozwoju aplikacji. Software house Sopchy preferuje tę metodykę, ponieważ pozwala na sprawną i elastyczną pracę nad projektem.