Facebook Pixel
about-logo

Wdrażamy nowoczesne i bezpieczne aplikacje webowe (internetowe).

Planowanie i projektowanie aplikacji webowych Katowice

Odpowiedni dobór funkcjonalności wpłynie pozytywnie na kluczowe procesy biznesowe w Twojej firmie.

 

Tworzymy projekty graficzne aplikacji webowych lub interaktywne makiety, biorąc pod uwagę trendy UX i UI.

zespół Sopchy omawiający aplikację webową

Wrożenia aplikacji webowych Katowice

Wdrażamy logikę aplikacji webowej oraz jej projekt graficzny. Następnie dodajemy funkcje aplikacji oraz integracje z zewnętrznym API.

 

Zanim przeniesiemy aplikację do środowiska produkcyjnego przeprowadzamy szereg testów penetracyjnych.

programiści Sopchy w trakcie pracy
Rozwój i wsparcie aplikacji webowych Katowice

Dodajemy zaawansowane funkcjonalności, aktualizujemy szatę graficzną lub dodajemy integrację z zewnętrznym oprogramowaniem, takim jak sklep internetowy lub aplikacja mobilna.

 

Dla aplikacji webowych, które wymagają szczególnej opieki, możemy zaoferować stałe lub okresowe wsparcie 24/7.

zespół Sopchy

Potencjał aplikacji webowych w biznesie Katowice

DOSTĘPNOŚĆ APLIKACJI WEBOWYCH

Aplikacje webowe można otworzyć na każdym urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie). Jedynym wymogiem jest posiadanie przeglądarki. Użytkownik może z nich korzystać wygodnie, bez konieczności pobierania i instalacji dodatkowego oprogramowania.

OPTYMALIZACJA INDYWIDUALNYCH PROCESÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Systemy webowe pozwalają znacząco zoptymalizować czas pracy poświęcany na cykliczne, powtarzalne czynności. Pozwalają także na przeniesienie obsługi wielu platform do jednej aplikacji.

sopchy pattern
programiści Sopchy Katowice

5 kluczowych kwestii związanych z projektowaniem aplikacji webowych #Software House Katowice

Aplikacje webowe (internetowe) tak jak i aplikacje mobilne to zazwyczaj rozbudowane projekty. Poniżej przygotowaliśmy listę pięciu podstawowych aspeków na które warto zwrócić uwagę podczas planowania, wyceniania oraz wdrażania projektu.

1. Tworzenie specyfikacji dla aplikacji webowej

Dzięki specyfikacji możemy określić przeznaczenie aplikacji, charakterystykę grupy docelowej oraz spisać wszystkie niezbędne funkcjonalności aplikacji webowej. Gdy zdefiniujemy docelowe działanie aplikacji, łatwiej jest stworzyć dokładny plan działania oraz oszacować budżet i czas realizacji projektu.

2. Technologie wykorzystane do budowy aplikacji webowej

Po analizie przedwdrożeniowej, która pozwala nam zrozumieć potrzeby i oczekiwania projektu, proponujemy technologie dopasowane do rodzaju aplikacji, jej przeznaczenia oraz budżetu klienta. Dbamy o to aby aplikacja była wydajna, funkcjonalna, estetyczna oraz łatwa w rozbudowie. Połączenie tych wszystkich aspektów jest możliwe dzięki korzystaniu z popularnych rozwiązań, takich jak Vue.js, React.js, Laravel, Django, TensorFlow, Keras, PyTorch.

3. Projekt graficzny aplikacji webowej

Oprócz samej funkcjonalności aplikacji webowej niezmiernie ważny jest jej design. Szata graficzna aplikacji webowej powinna bazować na najnowszych trendach UX i UI, aby obsługa aplikacji była łatwa dla użytkowników. Kluczowe będzie także dopasowanie wyglądu aplikacji do ekranów o różnych rozmiarach.

4. Wydajność aplikacji webowych

Czas ładowania aplikacji zależy od jej wydajności oraz dostępnych zasobów infrastruktury IT. Zespół naszego software house jeszcze na etapie planowania aplikacji zwraca na to szczególną uwagę. Kluczowe jest odpowiednie zaprojektowanie architektury aplikacji oraz optymalizacja kodu, aby zmniejszyć obciążenie serwera i koszty jego utrzymania.

5. Metodyka pracy nad aplikacjami webowymi stosowana przez Software House Sopchy

W naszym software house’ie stosujemy metodykę Scrum/Agile, która pozwala na tworzenie elastycznych i szybkich rozwiązań. Projekt rozpoczynamy od zapisania listy funkcji (najczęściej w formie specyfikacji technicznej), określenia priorytetów i rozpoczęcia pracy podzielonej na „sprinty”. Podczas każdego sprintu dodajemy działającą funkcję. Po każdym sprincie analizujemy wspólnie wprowadzone zmiany i wyznaczamy nowe priorytety.