Facebook Pixel
Sopchy logo blackSopchy logo whiteSoftware house - biuro

Aplikacje w wersji MVP

MVP, czyli minimum viable product

Innowacyjne pomysły i ich konsekwentna realizacja niosą ze sobą nie tylko wielki potencjał, ale również wielkie ryzyko.

Z tego powodu wspólnie z właścicielami aplikacji często decydujemy się na podział zlecenia na etapy. Pierwszy z nich to stworzenie aplikacji w wersji MVP, czyli takiej która posiada minimalną ilość kluczowych dla niej funkcjonalności.

1. Zalety tworzenia aplikacji w wersji MVP

Głównymi zaletami są: szybki czas realizacji i niska cena. Należy jednak pamiętać, że jest to spowodowane tylko i wyłącznie mniejszą ilością funkcji, które ma wdrożyć software house.

2. Kiedy warto stworzyć wersję MVP aplikacji

Wątpliwość co do skutecznego wprowadzenia aplikacji na rynek oraz brak wystarczającego budżetu są dwoma najczęstszymi czynnikami wpływającymi na podjęcie decyzji o tworzeniu wersji MVP.

3. Ryzyko związane z "wypuszczeniem" podstawowej wersji aplikacji webowej i aplikacji mobilnej

Pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz. Jeśli przedstawimy użytkownikom produkt ze zbyt małą ilością funkcji mogą uznać go za nieprzydatny i w przyszłość bardzo trudno będzie Ci zmienić ich zdanie.