about-logo

Wdrażamy nowoczesne i bezpieczne aplikacje mobilne, dedykowane dla systemów Android, iOS oraz HarmonyOS.

Planowanie i projektowanie aplikacji mobilnych Warszawa

Otaczamy projekt kompleksową opieką od momentu planowania funkcjonalności i architektury aplikacji mobilnej.

 

Tworzymy design lub interaktywną makietę aplikacji mobilnej, zachowując najnowsze standardy UX i UI.

planowanie funkcji aplikacji mobilnej

Wdrożenia aplikacji mobilnych Warszawa

Programujemy logikę aplikacji, jednocześnie tworząc jej widoki. Wdrażamy kolejne funkcjonalności aplikacji mobilnej i integrację z zewnętrznym API.

 

Przed opublikowaniem wersji produkcyjnej aplikacji, wykonujemy szereg testów manualnych w środowisku testowym.

omawianie etapów wdrażania aplikacji mobilnej w biurze w Warszawie

Rozwój i wsparcie aplikacji mobilnych w Warszawie

Dodajemy nowe funkcjonalności, odświeżamy szatę graficzną lub wdrażamy skrypty pozwalające na komunikację z zewnętrznym oprogramowaniem, na przykład aplikacją webową lub sklepem internetowym.

 

Dla aplikacji mobilnych, wymagających szczególnej opieki, oferujemy stałe lub tymczasowe wsparcie 24/7.

omawianie rozwoju aplikacji mobilnej

Potencjał aplikacji mobilnych w biznesie

ZAANGAŻOWANIE UŻYTKOWNIKÓW

Dane z raportu Digital 2022 wykazują, że użytkownik urządzeń mobilnych spędza na nich średnio 4h 48 min dziennie z czego 92,5% czasu jest poświęca na korzystanie z aplikacji mobilnych. Jeszcze w roku 2021 czas korzystania z urządzeń mobilnych był o 37 minut krótszy względem roku 2022.

POPULARNOŚĆ APLIKACJI ANDROID I iOS

W roku 2021 użytkownicy urządzeń mobilnych instalowali aplikacje 230 mld razy. Jest to 5,5% więcej niż w roku 2020. Obecnie na rynku systemów operacyjnych dla urządzeń mobilnych dominują Android 70,74% oraz iOS 28,54%. Mimo kolosalnej różnicy udziału w rynku przychody generowane przez użytkowników iOS są nie różnią się znacząco od tych generowanych przez użytkowników Androida. Pozostałe systemy operacyjne notują ~1% udziału.

sopchy pattern
programiści Sopchy

3 istotne zagadnienia o aplikacjach mobilnych i webowych #Warszawa

Aplikacje mobilne oraz aplikacje webowe to zazwyczaj dość złożone projekty, które wymagają przemyślenia wielu kwestii. Poniżej opisujemy 3 najważniejsze tematy, kluczowe podczas tworzenia aplikacji.

1. Technologie stosowane do budowy aplikacji

Największy wpływ na wybór technologii dla aplikacji jest jej rodzaj, przeznaczenie oraz budżet na stworzenie i rozbudowę aplikacji. Odpowiednio dobór technologii dla aplikacji mobilnej czy webowej sprawi, że nasza aplikacja będzie wydajna, estetyczna i funkcjonalna. Bardzo ważna jest również możliwość rozbudowy aplikacji w przyszłości. Ten temat należy omówić z twórcą aplikacji już na etapie planowania. Do tworzenia aplikacji mobilnych i webowych najczęściej używamy sprawdzonych rozwiązań, które są wspierane przez swoich twórców. Są to Vue.js, React.js, Laravel, Django, TensorFlow, Keras czy PyTorch.

2. Wydajność aplikacji webowych oraz mobilnych

To, w jakim czasie ładuje się aplikacja, zależy od wielu czynników. Te najważniejsze z nich to moc obliczeniowa serwera oraz odpowiednia architektura aplikacji i optymalizacja kodu. Brak odpowiedniej obsługi danych może spowodować duże obciążenie dla serwera, co z kolei wiąże się z wysokim kosztem utrzymania aplikacji.

3. Metodyka pracy nad aplikacjami preferowana w Software House Sopchy

Nasz software house pracuje zazwyczaj w oparciu o metodykę Scrum / Agile. Prace nad aplikacją mobilną czy aplikacją webową zaczynamy od zebrania informacji o projekcie i wyznaczenia priorytetów dla aplikacji. Kolejny krok to podział prac na etapy “sprinty”, w trakcie których dodajemy kolejne funkcjonalności dla aplikacji mobilnej i webowej. Jeden sprint może trwać od 1 do 4 tygodni, w zależności od poziomu zaawansowania wdrażanej funkcji. Po zakończeniu każdego z etapów omawiamy razem z właścicielem aplikacji wprowadzone aktualizacje i funkcje oraz planujemy kolejne kroki rozwoju aplikacji. Software house Sopchy preferuje tę metodykę, ponieważ pozwala na sprawną i elastyczną pracę nad projektem.